เงื่อนไขการรับประกัน สารปกป้องเครื่องยนต์ Great Diamond 2,000,000 บาท

Last updated: 2018-05-07  |  955 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขการรับประกัน สารปกป้องเครื่องยนต์ Great Diamond 2,000,000 บาท

Great Diamond X PLUS สารปกป้องเครื่องยนต์


เงื่อนไขการรับประกัน วงเงิน 2,000,000 บาท

 

1.การรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์ อันเนื่องมาจากการทำงานของสารเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์
2.การรับประกันภายในระยะทาง 50,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อไม่รับประกัน
ในกรณีอุปกรณ์ในระบบระบายความร้อนบกพร่อง
3.กรณีกล่าวอ้างความเสียหายเกิดจากสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ผู้กล่าวอ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เบืองต้น ภายหลังการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมยานยนต์ จากห้องแล็ป หากมิใช่เกิดจาก
สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ผู้กล่าวอ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการพิสูจน์ข้อกล่าวหานั้น
4.หากผลพิสูจน์ความเสียหายเกิดจากสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ทางฮักมาร์เกตติ้ง ยินดีชดใช้ค่าเสียหาย
ตามความจริงรวมถึงค่าเสียเวลาของลูกค้าทุกกรณี ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
5.การรับประกันคุณภาพ จำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์ รถแวน รถปิคอัพ รถบรรทุก รถขนส่ง
ที่ได้รับการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่รวมรถแต่งเครื่องยนต์ หรือรถที่ใช้ในการแข่ง
6.เครื่องยนต์ควรได้รับการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตราฐานการดูแลเครื่องยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์ โดยนำรถ
ไปตรวจเช็คตามระยะการใช้งานที่กำหนดในคู่มือประจำรถ
7.การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความจงใจทำให้เกิดความเสียหาย
การบำรุงรักษาที่ผิดวิธี ชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพ ความบกพร่องของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน ชิ้นส่วนที่เกิน
อายุการใช้งานเครื่องยนต์ที่ใช้การไม่ได้ หรือเครื่องยนต์ที่มีปัญหาการใช้งานก่อนการใช้สินค้า
8.หากผู้กล่าวอ้าง ทำให้เกิดความเสียหายกับฮักมาร์เกตติ้ง ทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน ผู้กล่าวอ้างจะต้อง
รับผิดชอบทุกกรณี
 
ทางฮักมาร์เกตติ้งขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การรับประกันโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com